بیع و شراء مواشی

#1
:p5088:
الخاروف الایرانی و الاعلاف
نرغب فی تصدیر المواشی للکویت من اقرب میناء الی الکویت قرب مدینه آبادان الایرانیه
موبایل :00989168330174
ایمیل :[email protected]
خالد طهران بور عضو فی غرفه تجاره و صناعه آبادان- ایران
 
أعلى