ساعة رجالي ماركة لمبرجيني

jeddah

تاجر
العرض الثاني اليوم جديدة ساعة رجالي ماركة لمبرجيني سعرها الاصلي 6150 ريال مطلوب فيها 1550 ريال المواصفات

<TABLE style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt; mso-table-dir: bidi" dir=rtl class=MsoNormalTable border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1pt solid; BORDER-LEFT: #cccccc 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 3pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #cccccc 1pt solid; BORDER-RIGHT: #cccccc 1pt solid; PADDING-TOP: 3pt; mso-border-alt: solid #CCCCCC .25pt; mso-border-bottom-alt: solid #CCCCCC .75pt" colSpan=2>
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 1"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #cccccc; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
السلعة<O:p
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #eeeeee; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
ساعة<O:p

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 2"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #cccccc; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
الاسم التجاري الاصلي<O:p


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
Tonino Lamborghini<O:p
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 3"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #cccccc; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
الحالة<O:p
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #f2f9fe; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%" noWrap>
جديدة<O:p

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 4"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #cccccc; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
وظائف<O:p

</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #f2f9fe; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%" noWrap>
التاريخ<O:p

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 5"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #cccccc; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
الموديل<O:p

</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #f2f9fe; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%" noWrap>
ul67ct/o<O:p

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 6"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #cccccc; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
الحركة<O:p
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
حركة سويسرية<O:p
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 7"><TD style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1pt solid; BORDER-LEFT: #cccccc 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 3pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #cccccc 1pt solid; BORDER-RIGHT: #cccccc 1pt solid; PADDING-TOP: 3pt; mso-border-alt: solid #CCCCCC .25pt; mso-border-bottom-alt: solid #CCCCCC .75pt" colSpan=3>
ساعة اسوارة:<O:p></O:p>
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 8"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #cccccc; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
المادة<O:p
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #f2f9fe; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
فولاذ مقاوم للصدأ مطليبالذهب<O:p
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 9"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #cccccc; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
اللون<O:p

</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #f2f9fe; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
طبقتان<O:p

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 10"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #cccccc; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
الجودة<O:p

</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
18K/StSl<O:p

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 11"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #cccccc; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
الطول الاقصى<O:p

</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #f2f9fe; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
ffice:smarttags"<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com
</st1:metricconverter>بوصة<O:p


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 5.25pt; mso-yfti-irow: 12"><TD style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1pt solid; BORDER-LEFT: #cccccc 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 3pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-RIGHT: 3pt; HEIGHT: 5.25pt; BORDER-TOP: #cccccc 1pt solid; BORDER-RIGHT: #cccccc 1pt solid; PADDING-TOP: 3pt; mso-border-alt: solid #CCCCCC .25pt; mso-border-bottom-alt: solid #CCCCCC .75pt" colSpan=3>

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 13"><TD style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1pt solid; BORDER-LEFT: #cccccc 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 3pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #cccccc 1pt solid; PADDING-TOP: 3pt; mso-border-alt: solid #CCCCCC .25pt; mso-border-bottom-alt: solid #CCCCCC .75pt; mso-border-top-alt: solid #CCCCCC .25pt" colSpan=3>
علبة الساعة:<O:p</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 14"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #cccccc; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
الإرتفاع<O:p
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #f2f9fe; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
11 ملم<O:p
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 15"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #cccccc; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
طول السلعة الكامل<O:p

</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #f2f9fe; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
42 ملم<O:p

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 16"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #cccccc; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
المادة<O:p

</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #f2f9fe; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
فولاذ مقاوم للصدأ مطلي بالذهب<O:p

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 17"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #cccccc; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
اللون<O:p
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #f2f9fe; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
طبقتان<O:p
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 18"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #cccccc; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
الجودة<O:p

</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
18K/StSl<O:p

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 19"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #cccccc; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
العرض<O:p
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #f2f9fe; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
33 ملم


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 5.25pt; mso-yfti-irow: 20"><TD style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1pt solid; BORDER-LEFT: #cccccc 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 3pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-RIGHT: 3pt; HEIGHT: 5.25pt; BORDER-TOP: #cccccc 1pt solid; BORDER-RIGHT: #cccccc 1pt solid; PADDING-TOP: 3pt; mso-border-alt: solid #CCCCCC .25pt; mso-border-bottom-alt: solid #CCCCCC .75pt" colSpan=3>

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 21"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #cccccc; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
مقاومة للماء<O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #f2f9fe; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%" noWrap>
100m<O:p

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 22"><TD style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1pt solid; BORDER-LEFT: #cccccc 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 3pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #cccccc 1pt solid; BORDER-RIGHT: #cccccc 1pt solid; PADDING-TOP: 3pt; mso-border-alt: solid #CCCCCC .25pt; mso-border-bottom-alt: solid #CCCCCC .75pt" colSpan=3>
معلومات اخرى:<O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 23"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #cccccc; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
النوع<O:p

</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #f2f9fe; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
للرجال<O:p

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 24"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #cccccc; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
تأتي مع<O:p


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #f2f9fe; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%" noWrap>
دليل التعليمات<O:p

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 25; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #cccccc; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%">
تأتي مع<O:p

</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 3pt; PADDING-LEFT: 3pt; WIDTH: 30%; PADDING-RIGHT: 3pt; BACKGROUND: #f2f9fe; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt" width="30%" noWrap>
ضمان دولي<O:p


</TD></TR></TBODY></TABLE>​الى تجوزله الساعة يراسلني على الخاص او بالبريد والله يرزق الجميع كل خير
 

مواضيع مشابهة

أعلى