thiet bi y te

  1. H

    Phân phố cung cấp thiết bị vật tư y tế

    Chúng tôi đang là nhà nhập khẩu và cung ứng các mặt hàng sau: 1. Cân sức khoẻ, cân trọng lượng, nhiệt ẩm kếTANITA - Nhật Bản 2. Cân tay đi chợ Hong Kong, Nhiệt ẩm kế TH101E 3. Cân có thước đo chiều cao TZ-120 4. Máy hút dịch 1 bình, 2 bình 5. Máy tạo Oxy, Đồng hồ Ôxy, Sp02 6. Massage...
أعلى