gia xe chevrolet

  1. D

    giá xe chevrolet

    Bảng giá xe chevrolet tháng 7 Sau khi áp dụng thuế TTĐB mới từ tháng 7, có một số biến động mới với giá xe chevrolet mới nhất tháng này. Cụ thể, dòng Aveo có dung tích 1.5L giảm nhẹ, trong khi các dòng xe như spark duo 2016 không có thay đổi. Chevrolet Colorado tăng dòng 2.8L tăng đúng như dự...
أعلى